Young Vision

Young Vision

Welkom

Young Vision is een onafhankelijk en zelfstandig multicultureel jongerenorganisatie met als doelstelling:"Het belangeloos vertegenwoordigen van jongeren in een diverse samenleving door gevraagd en ongevraagd advies te verstrekken alsmede door het organiseren van evenementen waarbij jongeren de kans krijgen tot zelfontplooiing, ontmoeting en dialoog met anderen en uitwisseling van kennis." Oftewel: we doen ons best voor een leukere en betere wereld, en een succesvolle toekomst!

Naam: E-mail: Telefoon: Bericht:
Vul hieronder de veiligheidscode 1976 in: